handschudden-min

Begeleiding aan huis. Uw thuis!

Heeft u het gevoel dat u niet altijd alles zelf kunt of heeft u behoefte aan extra ondersteuning op één of meerdere gebieden. Empasa biedt ambulante zorg, begeleiding aan huis en ondersteuning bij HDL-activiteiten.

De begeleiding is gericht op:

  • Het versterken van zelfstandigheid, draagkracht en
    onafhankelijkheid;
  • Structuur aanbrengen in het dagelijks leven;
  • Omgaan met problemen van alledag;
  • Gezinsondersteuning;
  • De weg vinden bij allerlei aanvragen. (Denk aan: PGB, ZIN, vervoersregelingen e.d.)
  • Ondersteuning bieden bij contacten met instanties. (gemeente, WMO, e.d.)
  • Ondersteuning bij sociale contacten. (vrienden, familie, collega’s e.d.)
  • Ondersteuning bij zoeken naar geschikte dagbesteding of werk.

Wilt u meer lezen over wat wij voor u kunnen betekenen en hoe we te werk gaan?

Bekijk hier ons stappenplan

Heeft u extra ondersteuning nodig?

"Wij zijn Empasa begonnen, omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijker dient te zijn” Wilt u met ons in contact komen?
Of bel naar 06-30756325

Empasa heeft overeenkomsten voor PGB en ZIN afgesloten met de volgende gemeentes :

Onze werkwijze in 3 stappen

null
We starten met een kennismaking en zijn vooral benieuwd naar uw persoonlijke verhaal. In samenwerking met gemeente voeren we het welbekende keukentafelgesprek waarin centraal staat: de hulpvraag, de methodiek en eventueel relevante regelgeving.
null
Na een inventarisatie van de problemen op de diverse leefgebieden stellen we samen een concreet, persoonlijk en realistisch plan op. In dit ondersteuningsplan omschrijven we doelen en koppelen we dat aan een tijdsplan. Empasa gaat uit van het principe van eclectische werken.
null
Tijdens de uitvoeringsfase wordt het opgestelde plan uitgevoerd op basis van de met elkaar gemaakte afspraken. Daarna kunnen we samen evalueren hoe dat gegaan is en hopelijk het traject op een positieve manier afsluiten. Ook daarna blijven we graag betrokken!

Onze werkwijze in 3 stappen

Cliënten aan het woord

Ons Empasa team