Missie

Wij zijn Empasa begonnen omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijk hoort te zijn. Grote zorginstanties lijken steeds minder aandacht voor het individu te hebben en wij willen daar verandering in brengen. Juist door een meer persoonlijke zorgverlening die is afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt.

Eerst investeren wij in de relatie met de cliënt en zijn directe omgeving. Als er een goede vertrouwensband is opgebouwd werken wij van daaruit aan de persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en doelen van onze cliënten. Wij willen dit bereiken door transparant en eerlijk te communiceren met onze cliënten en naar de betrokken partners waar wij mee (en zullen gaan) samenwerken. Empasa heeft geen 9 tot 5 mentaliteit en geeft de geboden zorg op momenten dat dit voor de cliënten het beste uitkomt.

Verder bieden wij zorg door gebruik te maken van de diverse media, denk hierbij aan WhatsApp en mobiele telefoons. Op deze manier zijn wij ook bereikbaar voor de cliënten, in het geval de cliënt daar buiten de begeleidingsmomenten behoefte aan heeft.

Tevens willen wij op deze manier de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk houden. Ons doel is om samen met de cliënt en zijn omgeving er voor zorg te dragen dat de cliënt zich prettig blijft voelen in onze samenleving.

Visie

‘Samen op weg’

De titel voor ons beleidsplan voor 2019/2020 is ‘Samen op weg’. Wij werken samen met de cliënt en zijn omgeving en andere betrokken partijen en staan daarbij naast de mensen en er nooit boven. Wij gaan uit van de kwaliteiten van mensen en niet van hun beperkingen. Wij streven naar professionele kleinschalige zorg, waar er korte lijnen zijn tussen cliënt, haar/zijn omgeving en de begeleiding. Daarbij streven wij naar continuïteit tussen de begeleider en de cliënt. Wij vinden het belangrijk eerst goed af te stemmen met de cliënt en een vertrouwensband op te bouwen. Pas dan kunnen we in de meeste gevallen werkelijk inhoudelijk aan de begeleiding beginnen. Wij leveren kwalitatief goede zorg en proberen dit zoveel als mogelijk transparant en meetbaar te maken. In het belang van de cliënt, streven wij er altijd naar om een goede samenwerking aan te gaan en te onderhouden, met andere samenwerkingspartners. Denk hier bij aan gemeenten, GGZ, andere zorgaanbieders en sociale wijkteams. Wij vinden het belangrijk dat cliënten een proactieve houding hebben ten aanzien van participatie, scholing, dagbesteding of werk, en zullen hen hierin stimuleren en begeleiden.