Uw hulpvraag bepaalt hoe wij u zorg verlenen!

Wij bieden u begeleiding aan huis. Dat is waar zich thuis voelt. Soms kunt u behoefte aan hebben aan extra ondersteuning op allerlei gebieden. Wij helpen u graag!

Empasa biedt ambulante zorg, begeleiding aan huis en ondersteuning bij HDL-activiteiten.

Begeleiding:

 • Het versterken van zelfstandigheid, draagkracht en
  onafhankelijkheid;
 • Structuur aanbrengen in het dagelijks leven;
 • Omgaan met problemen van alledag;
 • Gezinsondersteuning;
 • De weg vinden bij allerlei aanvragen. (Denk aan: PGB, ZIN, vervoersregelingen e.d.)
 • Ondersteuning bieden bij contacten met instanties. (gemeente, WMO, e.d.)
 • Ondersteuning bij sociale contacten. (vrienden, familie, collega’s e.d.)
 • Ondersteuning bij zoeken naar geschikte dagbesteding of werk.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van gebieden waarbij u ondersteuning kan krijgen.
Heeft u een andere hulpvraag die betrekking heeft op iets wat hier niet tussen staat? Neem vooral contact op en dan kijken we graag samen naar de mogelijkheden!

Hoe pakken wij uw zorgvraag aan?

 • Kennismaking – wie zijn wij, maar vooral: wie bent u?
 • Intakegesprek – In samenwerking met gemeente voeren we het welbekende keukentafelgesprek waarin centraal staat: de hulpvraag, de methodiek en eventueel relevante regelgeving.
 • Startfase – Het maken van een plan, waarbij wij als uitgaan van het principe van eclectische werken.
 • Inventariseren van de problemen op diverse leefgebieden – Persoonsgericht, vanuit en binnen netwerk en vanuit de maatschappij een concreet plan op opstellen.
 • Planningsfase –  Waarin het ondersteuningsplan vorm krijg in doelen en een tijdsplan.
 • Uitvoeringsfase – Hierin wordt het ondersteuningsplan uitgevoerd op basis van de met elkaar gemaakte afspraken.
 • Evalueren – Vanuit en positieve benadering kijken hoe het is gegaan zodat wanneer dat nodig is we kunnen bijsturen.
 • Afsluiting van het traject met nazorg. We blijven graag betrokken!
Group 4-min

Heeft u extra ondersteuning nodig?

"Wij zijn Empasa begonnen, omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijker dient te zijn” Wilt u met ons in contact komen?
Of bel naar 06-30756325