Het kan voorkomen dat wij niet in staat zijn om de begeleiding te bieden die cliënten nodig hebben, omdat de zorgvraag niet past bij de ondersteuning die wij geven. Om hier helderheid in te geven, heeft Empasa daarom in- en uitsluitingscriteria geformuleerd. Wanneer het mogelijk is bepalen we in het eerste contact met de cliënt al of de cliënt binnen onze doelgroep past en of wij binnen de ambulante setting passende zorg kunnen leveren.

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Empasa:
Cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving.

Wij werken bewust aan activering van de cliënt:
Wij kijken samen met onze cliënten welke vorm van dagbesteding, werk of school bij hen past. Door participatie in de samenleving en het krijgen van verantwoordelijkheid op een niveau dat past bij de cliënt, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen. Hierdoor groeit hun eigenwaarde.

Algemene uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:
• Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
• Verpleegkundige zorg op voorwaarde dat wij samen met de cliënt de mogelijkheden onderzoeken voor het inschakelen van en thuiszorgorganisatie
• Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
• Claimend gedrag dat zich uit in buiten onredelijke mate van contact zoeken, buiten begeleidingstijd.
• Zintuiglijke beperkingen zoals doofheid, blindheid, of doofblind zijn waarbij specialistische hulp geboden dient te worden.
• Psychoses
• Ernstige agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen,
• Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
• Cliënten die zich bezig houden met criminele activiteiten.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.

Beleidsverklaring

Lees hier de gehele beleidsverklaring van Empasa.

Heeft u extra ondersteuning nodig?

"Wij zijn Empasa begonnen, omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijker dient te zijn” Wilt u met ons in contact komen?
Of bel naar 06-30756325