Meldcode bij huiselijk geweld en kindmishandeling

Vanaf 1 juli 2013 heeft de rijksoverheid de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling opgesteld voor alle beroepen die met ouders en kinderen werken. In een dergelijke ongewenste situatie is een vroege signalering en snel handelen erg belangrijk. Ook Empasa heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

  1. Signalen in kaart brengen;
  2. Overleggen met een collega en het eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. In gesprek gaan met ouders en andere betrokkenen.
  4. Het afwegen van de aard en de ernst van de situatie aan de hand van het afwegingskader
  5. Het beslissen aan de hand van het afwegingskader
  • Is melden noodzakelijk?
  • Is hulp verlenen (ook) mogelijk?

Wanneer u vragen heeft over dit specifieke onderwerp, neem dan vooral contact op.

Ketenpartners

Heeft u extra ondersteuning nodig?

"Wij zijn Empasa begonnen, omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijker dient te zijn” Wilt u met ons in contact komen?
Of bel naar 06-30756325