Empasa is een klein bedrijf voor ambulante zorg en hulpverlening, waarin wij onze krachten als hulpverleners gebundeld hebben. Empasa staat voor Empathie Passie en Samenwerken. We vinden het belangrijk om ons in te leven in de situatie van de cliënt en vanuit daar samen naar een oplossing te zoeken. We hebben passie voor het werk dat we doen en dat betekent ook dat we dit hebben voor de mensen waar wij mee werken. Samenwerken is belangrijk. We hebben het dan niet alleen over de samenwerking met de cliënt, maar ook met zijn omgeving. Met als doel het optimaal haalbare uit de zorg en ondersteuning te halen. We zijn een team dat bestaat uit professionals met verschillende expertises, maar werken wel gezamenlijk vanuit dezelfde visie. De visie van de cliënt stellen we voorop. Ieder mens heeft zijn eigen ideeën over hoe hij/zij zijn leven weer op de rails wil krijgen en dat willen we respecteren.

Voor wie werken wij?
Onze doelgroep houden we graag breed. Of je nu jong of oud bent, je wel of niet kampt met een bepaalde beperking, of dat je te maken hebt met een verslavingsproblematiek. Iedereen kan een beroep doen op ambulante zorg en begeleiding van Empasa.

Wat vinden wij belangrijk?
Dat u de zorg of begeleiding krijgt die u nodig heeft, op een tijdstip dat voor u het beste uitkomt. U krijgt één vaste begeleider voor al uw zorgvragen. We kunnen ook maatwerk leveren. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met u. We vinden het belangrijk om transparant te zijn. We gaan graag met u in gesprek, laten u meedenken en zijn graag een luisterend oor voor al uw vragen. We vinden het ook erg belangrijk om duidelijk met elkaar te communiceren. We hopen voor u een veilige plek te creëren, waarin waarin we samen in alle openheid en eerlijkheid, kunnen werken aan uw leven.

Ons Empasa team

Heeft u extra ondersteuning nodig?

"Wij zijn Empasa begonnen, omdat wij het idee hebben dat de begeleiding van cliënten persoonlijker dient te zijn” Wilt u met ons in contact komen?
Of bel naar 06-30756325